Gerekli Belgeler

KASKO İÇİN İSTENEN BELGELER

1.
 POLİÇE FOTOKOPİSİ(KASKO VE TRAFİK)
2. RUHSAT FOTOKOPİSİ
3. EHLİYET FOTOKOPİSİ
4. TRAFİK KAZA RAPORU(POLİS/JANDARMA)
5. KARAKOL MÜRACAAT / GÖRGÜ TESPİT TUTANAĞI
6. ANLAŞMALI KAZA TUTANAĞI
7. ALKOL RAPORU
8. DETAYLI BEYAN
9. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
10. BANKADAN DAİNİ MÜRTEHİN VARSA MUVAFAKAT YAZISI
11. ŞİRKETLER İÇİN İMZA SİRKÜLERİ VE VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ.
12. YEDEK PARÇA FATURASI(REFERANS NUMARALI)
13. OLAY YERİ VE KARŞI ARAÇ FOTOĞROFLARI
14. ONARIM AŞAMASI KONTROL FOTOĞRAFLARI
15. BANKA HESAP BİLGİLERİ

TRAFİK İÇİN İSTENEN BELGELER

1. TRAFİK POLİÇELERİN FOTK. (HER İKİ ARAÇ)
2. RUHSAT FOTOKOPİSİ (HER İKİ ARAÇ)
3. EHLİYET FOTOK. (HER İKİ ARAÇ)
4. NÜFUS CÜZD. FOTOK. (HER İKİ ARAÇ)
5. TRAFİK KAZA RAPORU VEYA ANLAŞMALI TUTANAK
6. ALKOL RAPORU
7. OLAY YERİ VE KARŞI ARAÇ FOTOĞRAFLARI
8. ONARIM AŞAMASI KONTROL FOTOĞRAFLARI
9. YEDEK PARÇA FATURASI(REFERANS NUMARALI)
10. ŞİRKETLER İÇİN İMZA SÜRKÜLERİ VE VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ.
11. BANKA HESAP BİLGİLERİ

Kaza Tespit Tutanağı

EXCEL PDF JPG
Ana Sayfa
EKSPER KİMDİR ?
Written by Administrator   
Wednesday, 17 June 2009

Sigorta Eksperi; En basit genel tanım olarak, Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişidir denilmektedir.


Sigorta poliçesinin genel ve özel şartlarına vakıf olan, buna dayanılarak görüşüne başvurulan, sigortacının ve sigortalının güvenini kazanmış, sigorta şirketleri ve aracıları ile hiçbir bağı olmayan, araştırıcı, tarafsızlık içinde hasarı tespit ve takdir edebilen ve münhasıran bunu meslek edinmiş, hizmet vereceği branşlarda Hazine Müsteşarlığınca ruhsatname verilmiş, serbest meslek sahibi özel veya tüzel kişidir.

Last Updated ( Saturday, 25 February 2017 )
 
EKSPERİN GÖREVLERİ NELERDİR ?
Written by Administrator   
Wednesday, 02 July 2008

Tetkiki istenen ziya ve hasarın, sebep ve mahiyeti ile miktarını, poliçe hükümlerine göre, ödenecek tazminatın tayini için gerekli diğer hususları tespit etmek ve lüzumlu diğer işleri yapmaktır. Yaptığı iş ise "EKSPERTİZ"dir

Last Updated ( Wednesday, 17 June 2009 )
 
HİZMETLERİMİZ
Written by Administrator   
Saturday, 20 June 2009

Kara Taşıtları Araç Ekspertizi

Araç Değer Kaybı Raporu

Maden Ocakları Risk Ekspertizi

Adli Bilirkişilik

Last Updated ( Saturday, 25 February 2017 )
 
 hatmet  tramer.png sed.png  tobb.png  tsrb.png  hazine.png

T.C Numarası
Sorgulama